sverker

Sverker Lundin har en bakgrund inom matematik och programmering med en civilingenjörsexamen från Chalmers (2001). Efter att under några år ha arbetat med kultur och utbildningssociologi inom forskargruppen SEC vid Uppsala universitet, disputerade han 2008 på en avhandling om den svenska skolmatematikens sociologi och historia. Avhandlingen är inspirerad av den slovenske filosofen Slavoj Žižek och driver tesen att den matematik som skolan kretsar kring, är i en ritualteoretisk mening ”producerad” av dess egna stabila och formaliserade praktiker. I ett postdokprojekt (2009-2011), förlagt till humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet, utvecklades detta perspektiv under rubriken ”Föreställningar om matematik i den svenska skolans värld 1880-1980”.

Sverker Lundin arbetar för närvarande som lektor i pedagogik på institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) vid Göteborgs universitet.