Föreläsningsanteckningar om vetenskapen och det moderna samhällets objekt

[Jag har placerat en lista med lästips längst ner. Hör gärna av er om ni vill ha hjälp att få fatt på någon av texterna.] Kosmos och effektivitet…

Lite om bildning och skola

1. Bildning och vuxenhet För mig är bildning ett ord jag oftast använder när jag vill sätta ord på önskan att människor runt omkring mig i större utsträckning…

Föreläsning om vetenskapsteori, hösten 2020

I all grundutbildning i samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap ingår idag kurser i vetenskaplig teori och metod. Till de böcker jag tilldelats som underlag för min egen undervisning i sådana…

Den svåra teorins plats i pedagogisk forskning

Det tycks finnas en likhet mellan den funktion som posthumanistisk teori fyller i en viss typ av förskolepedagogisk forskning idag, och den funktion som marxistisk teori kunde fylla…

Kulturarv och skolmatematik

Hittade av en slump fram till Riksantikvarieämbetets vision för kulturmiljöarbetet 2030 och slogs av hur retoriken i denna text liknar den retorik jag blivit van vid under läsandet av…

Belief, faith and cooperation

In a conversation with Ola Sigurdsson some weeks ago I got intrigued but the question of how one could perhaps a ”cooperative” relationship to a subject of faith…

Underdogmetafysik i universitetsvärlden

På sidan 38 i Robert Pfallers Wofür es sich zu leben lohnt (2011) kom jag att tänka på den tes Johan Söderberg presenterar i Tidskriften Respons i en artikel med…

Meritering och anti-meritering

Vetenskapliga meriter fungerar byråkratiskt, så som David Graeber talar om byråkrati som ett sätt att undvika den ansträngning som ligger i att förstå. En vetenskaplig merit är ett…

Thoughts on the Reality of Mathematics

This is a text I wrote almost six years ago, for the summer session in 2010 of the Nordic Summer University – held in Majvik outside of Helsinki….

Introduktion till kunskap som substans

Jag skall här försöka förklara lite hur jag menar att kunskaper i det moderna samhället uppför sig som en (magisk) substans. Vilken innebörd skall läggas i termen substans?…