Sida 2 av 6

Slavoj Žižek om mångkultur och klasskamp

Žižek har skrivit ytterligare en bok: ”Den nya klasskampen. Den sanna orsaken till flykt och terror.”  Den innehåller ett avsnitt som heter ”Att bryta med vänsterns tabun”. De…

The ritual of knowledge production and of digital dissemination

This text is written as a preparation for my participation in a symposium on ”Digital Dissemination and its Others: Media Archaeology, Game Design and Knowledge Production in the Humanities”….

Mötesanteckningar angående Kreativa kraftfält

Tidigare idag var jag med och lyssnade på Christer Gustafsson från Uppsala som berättade om  Hallandsmodellen,  bakgrunden till denna modell, samt om hur man kunde göra för att…

The Challenge of Digital Reading

This text was written in a spirit of frustration with what I then experienced as a tendency to superficiality within the Digital Humanities. I paste it here as…

Skrivandet bakom Topic Modelling

Inser efter skrivandet att detta inlägg kanske kan vinna något sorts pris för  mest misslyckade försök att göra något enklare. Likväl: Ett bra exempel på när det kan…

Illustration by freshidea (fotolia.com)

Modellering, reduktionism och anspråket på att förstå helheten

Det nyssförfattade inlägget Skillnaden mellan modell, algoritm och progarmmering genererade flera mycket intressanta synpunkter. Två av dem,  från Gustaf Nelhans och Lars Mouwitz, pekar i ungefär samma riktning. Lars…

Skillnaden mellan modell, algoritm och programmering

  Inom Digital humaniora talar man ibland om värdet av programmering som ett idag viktigt komplement till vanliga humanistiska kompetenser. Inom naturvetenskap och teknik klingar emellertid inte programmering särskilt…

Characteristics of Neo-Liberal Modernity 2.0

    References Boltanski, L. (2011). On critique : a sociology of emancipation.  Cambridge: Polity. Boltanski, L., & Chiapello, È. (2005). The new spirit of capitalism. London: Verso. Brown,…

Reflections on mathematics and citizenship

Här är en text som jag inte fick publicerat i Malmö Högskolas tidskrift EDUCARE, 2013 – där den referade texten av Dahl och Johansson kan hittas. Jag blev påmind…

Some characteristics of neoliberal modernity

In this post I have put together some features that various authors have identified as characteristic of what is often called ”neoliberalism”, but sometimes also more generally just…