Sida 2 av 7

Det obegripliga som verklighetens gräns

Magi innefattar alltid ett mått av obegriplighet, det vill säga något vi å ena sidan vet ”finns där”, men som vi å andra sidan ”vet med oss” att…

Reflektion kring metod och magi

Magi kan definieras som försök att åstadkomma något genom att utföra en viss handling på ett visst förutbestämt sätt. Detta förutbestämda sätt kan man i sin tur tala…

Om epistemologisk brytning

Inom sociologin talar man ibland om att ”bryta med det sunda förnuftet”. Idén kan förmodligen tänkas tillbaka till Hegel, som såg historien som en sekvens av ”upphävningar/upphöjningar” som…

Forskningens skolifiering

I en bok om Hegels syn på uppfostran förklarar den tyske filosofen och konstsamlaren Gustav Thaulow att ”absolut ingenting får komma in i människan”, som inte redan finns där…

Slavoj Žižek om mångkultur och klasskamp

Žižek har skrivit ytterligare en bok: ”Den nya klasskampen. Den sanna orsaken till flykt och terror.”  Den innehåller ett avsnitt som heter ”Att bryta med vänsterns tabun”. De…

The ritual of knowledge production and of digital dissemination

This text is written as a preparation for my participation in a symposium on ”Digital Dissemination and its Others: Media Archaeology, Game Design and Knowledge Production in the Humanities”….

Mötesanteckningar angående Kreativa kraftfält

Tidigare idag var jag med och lyssnade på Christer Gustafsson från Uppsala som berättade om  Hallandsmodellen,  bakgrunden till denna modell, samt om hur man kunde göra för att…

The Challenge of Digital Reading

This text was written in a spirit of frustration with what I then experienced as a tendency to superficiality within the Digital Humanities. I paste it here as…

Skrivandet bakom Topic Modelling

Inser efter skrivandet att detta inlägg kanske kan vinna något sorts pris för  mest misslyckade försök att göra något enklare. Likväl: Ett bra exempel på när det kan…

Modellering, reduktionism och anspråket på att förstå helheten

Det nyssförfattade inlägget Skillnaden mellan modell, algoritm och progarmmering genererade flera mycket intressanta synpunkter. Två av dem,  från Gustaf Nelhans och Lars Mouwitz, pekar i ungefär samma riktning. Lars…