Kulturarv och skolmatematik

Hittade av en slump fram till Riksantikvarieämbetets vision för kulturmiljöarbetet 2030 och slogs av hur retoriken i denna text liknar den retorik jag blivit van vid under läsandet av…

Belief, faith and cooperation

In a conversation with Ola Sigurdsson some weeks ago I got intrigued but the question of how one could perhaps a ”cooperative” relationship to a subject of faith…

Underdogmetafysik i universitetsvärlden

På sidan 38 i Robert Pfallers Wofür es sich zu leben lohnt (2011) kom jag att tänka på den tes Johan Söderberg presenterar i Tidskriften Respons i en artikel med…

Meritering och anti-meritering

Vetenskapliga meriter fungerar byråkratiskt, så som David Graeber talar om byråkrati som ett sätt att undvika den ansträngning som ligger i att förstå. En vetenskaplig merit är ett…

Thoughts on the Reality of Mathematics

This is a text I wrote almost six years ago, for the summer session in 2010 of the Nordic Summer University – held in Majvik outside of Helsinki….

Introduktion till kunskap som substans

Jag skall här försöka förklara lite hur jag menar att kunskaper i det moderna samhället uppför sig som en (magisk) substans. Vilken innebörd skall läggas i termen substans?…

Det obegripliga som verklighetens gräns

Magi innefattar alltid ett mått av obegriplighet, det vill säga något vi å ena sidan vet ”finns där”, men som vi å andra sidan ”vet med oss” att…

Reflektion kring metod och magi

Magi kan definieras som försök att åstadkomma något genom att utföra en viss handling på ett visst förutbestämt sätt. Detta förutbestämda sätt kan man i sin tur tala…

Om epistemologisk brytning

Inom sociologin talar man ibland om att ”bryta med det sunda förnuftet”. Idén kan förmodligen tänkas tillbaka till Hegel, som såg historien som en sekvens av ”upphävningar/upphöjningar” som…

Forskningens skolifiering

I en bok om Hegels syn på uppfostran förklarar den tyske filosofen och konstsamlaren Gustav Thaulow att ”absolut ingenting får komma in i människan”, som inte redan finns där…